Svěřte své účetnictví odborníkům...

Vítejte na našem webu

 

 

Účetní a ekonomické práce pro  malé i velké podnikatelské subjekty a pro bytová družstva,  společenství vlastníků 

 

 
 • Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování daní, mezd a ostatních souvisejících činností.

 • Našimi klienty jsou právnické i fyzické osoby.

 • Službu nabízíme na základě mnohaleté praxe v oboru účetnictví, na vlastní živnostenský list.

 • Zpracování účetní agendy provádíme převážně ve vlastních prostorách Jsou s tím spojeny veškeré výhody účetní a daňové kontroly a také využití vlastní výpočetní techniky a softwarového vybavení.

 • Poradenství v oboru, seriozní jednání a kvalita je samozřejmostí.

Pro své zákazníky zajišťujeme veškeré účetní a ekonomické práce:

 • vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví,
 • vedení jednoduchého účetnictví a daňové evidence
 • zpracování agendy DPH pro plátce DPH,
 • zpracování roční účetní závěrky,
 • vypracování přiznání k dani z příjmů včetně výkazů požadovaných orgány státní správy,
 • vedení mzdové agendy včetně všech hlášení s tím souvisejících,
 • statistické vykazování a styk s příslušnými úřady státní správy
 • další činnosti podle potřeby zákazníka.

 

Pro bytová družstva a společenství vlastníků dále zpracováváme:

· předpis měsíčních záloh na služby - složenky, SIPO apod.

· evidenci plateb záloh,

· evidenci dlužníků a upomínkové řízení,

 · vyúčtování záloh na služby pro jednotlivé jednotky,

  · evidenci zůstatků fondu oprav v jednotlivých jednotkách,

  · další sjednané činnosti.

 

účetnictví zpracováváme  v programu „Účto Tichý“ tak, aby bylo srozumitelné i pro osoby, které nemají odborné ekonomické znalosti.
Jsme připraveni zpracovávat účetnictví pravidelně, pro malé organizace také jednorázově.

Preferujeme zpracování účetnictví pro firmy z oblasti Teplice, Most, Louny, Chomutov, Ústí nad Labem,

pro jednorázové zpracování platí celá ČR

Vyhledávání